BREU CONTEXT HISTÒRICLa Guerra Civil(1936-1939) va estroncar qualsevol iniciativa cultural, i la posterior repressió franquista va prohibir durant molt de temps la publicació d'obres escrites en llengua catalana. Amb tot, els autors catalans no van deixar mai d'escriure. Molts autors es van haver d'exiliar.
Durant els ants 30 s'arriba a un punt culminant en el procés de construcció d'una literatura nacional moderna en català. Però amb la instauració de la dictadura del general franco l'ús oficial del català va ser prohibit.

Poesia

Durant els añys 30 es consoliden poetes com Tomàs Garcés, Marià Manent i Clementina Arderiu i també es pibliquen els primers llibres de Pere Quart.El poeta més important que apareix es el mallorquí Bartomeu Rosselló-Pòrcel.

Al País Valencià van aparèixer posicions poètiques més renovadores i actuals, alguns exemples : Bernat Artola i Francesc Almela. Es va desenvolupar un grup de poetes moderadament avanguardistes que van polemitzar amb els que defensaven una via més populista. El grup estava format per Carles Salvador,Maximilià Thous i Rnric Navarro Borràs
.

Les primeres mostres poètiques posteriors a la Guerra Civil anaven lligades a l'estètica simbolista de Riba o als moviments d'avantguarda.Salvador Espriu


LA NOVEL·LA

La novel·la esdevè el genere predominant. Durant aquest període van aparèixer novelistes nous .
Les principals novetats europees i nord-americanes són conegudes gràcies als crítics i a les traduccions. En aquesta producció novel·lística van participar escriptors de procèdencia i de tendènciaes molt diverses com Sagarra , i Joan Puig i Ferreter que provenia del modernism i es va convetir en un del novel·listes de més èxit amb novel·les com el cercle màgic i servitud.
A finals dels anys quaranta apareix una nova generació de narradors que continuen investigant amb la novel·la psicològica, però que també inclouen elements de lluita política i cultural. Manuel de Pedrolo o Josep Maria Espinàs en són dos exemples. També escriuen des de l'exili Pere Calders o Vicenç Riera Llorca. Una de les autores més universals de la literatura catalana, Mercè Rodoreda, també va publicar bona part de la seva obra durant els anys seixanta. La novel·la psicològica és el corrent que predomina en la narrativa del anys trenta amb autors com Miquel Llor i Carles soldevila,
Teatre de postguerra
Joan Oliver (que usava el pseudònim de Pere Quart) i Salvador Espriu són els dos autors teatrals més representatius del moment. El primer escriu obres que sovint tenen components còmics i de denúncia, i Espriu combina aquests temes amb l'elegia i la poesia.Quaderns de l'exiliQuaderns de l'exili fou una revista mensual en català publicada a Coyoacan (ciutat de Mèxic) de 1943 a 1947, finançada pel mecenas Joan Linares i Delhom, com a successora del Full Català, publicat a Ciutat de Mèxic. Inicialment tenia un tiratge de 1.000 exemplars, però arribà als 4.000. La seva distribució era gratuïta, la seva temàtica era política, i els directors en foren Joan Sales i Vallès i Lluís Ferran de Pol, amb la col·laboració de Raimon Galí i Herrera i J. M. Ametlla, grup d'escriptors del Full Català.
Full Català
fou un periòdic en català publicat d'octubre de 1941 a desembre de 1942 a Ciutat de Mèxic per la Comunitat Catalana de Mèxic. Era sostinguda econòmicament per l'empresari Joan Linares i Delhom. La seva línia era nacionalista i publicava texts de caire polític i literari.

Enllaços i webs d'interés:


Les Lletres Catalanes de l'exili a Mèxic
Literatures de l'exili
Institució de les lletres catalanes
Exili del 39
El temps d'història
bid
Museu Memorial de l'exili