Benvingudes i benvinguts al wiki de Literatura de postguerra.

Aquest wiki és un intent de treballar col.lectivament una antologia de la nostra literatura de postguerra. A poc a poc, i amb la col.laboració i la paciència de tot@s, aconseguirem tenir una idea, el més completa possible, del panorama literari d'aquests anys.Definició de wiki (Viquipèdia)


Un o una wiki (del hawaià wikiwiki, ràpid) és un lloc web col·laboratiu, que pot ser editat des del navegador pels usuaris. Els usuaris d'una wiki poden d'aquesta manera crear, modificar, enllaçar i esborrar el contingut d'una pàgina web, de forma interactiva, fàcil i ràpida. Una de les wikis més conegudes és la Wikipedia [1].
Les característiques de les wikis, les converteixen en una eina efectiva per a l'escriptura col·laborativa, i cada vegada són més usades en empreses i comunitats com a webs i intranets econòmiques i eficaces per a la gestió del coneixement. Molts projectes són oberts al públic en general, accessibles per a qualsevol que disposi de connexió a Internet, i permeten fer edicions sense cap mena de filtre previ.
Ward Cunningham va crear, el 25 de març del 1995, el primer wiki, anomenat WikiWikiWeb (el nom prové del "wiki wiki bus", l'autobús llançadora de l'aeroport de Honolulu) i la descrigué com "la base de dades en línia més simple que probablement pot funcionar" [2].

Com fer un wikiEsquema de treball al wiki
 1. Context històric i literari (text amb enllaços i imatges)
 2. Autors i autores concrets:
 • Vida (text amb enllaços i imatges)
 • Obra (text amb enllaços i imatges)
 • Estil
 • fragments (poemes, textos narratius, textos assagístics....) de l'antologia:
  • Text
  • Vocabulari
  • Breu comentari
  • Gravació
  • Imatge
 • EnllaçosModel-proposta de COMENTARI DE TEXT.


1. CONTEXT: On?
• Situar el fragment o poesia dins del poema, llibre i l'obra de l'autor/a.

2. TEMA: Què?
• Aclarir i resumir l'anècdota (si cal).
• Comentar el significat del text.
• Definir el tema o significat essencial del text.

3. ESTRUCTURA: Quines parts?
· Estructura externa: (en poesia, estrofes, esquema mètric)
· Estructura interna: Diferents parts d'acord amb el tema. Moltes vegades coincideix o està relacionada amb l'estructura externa. Pot ser oportú explicar l'estructura interna quan comentem el tema.

4. TO : De quina manera?
Quan parlem del to ens referim al mode o modes d'expressió utilitzats al text: emotiu, indiferent, líric, elogiós, despectiu, humorístic, etc. El to determina la forma d'interpretar el text. No és igual un to irònic (una frase en to irònic s'ha
d'interpretar al contrari del que diu i denota una actitud critica per part de l'autor) que un to hiperbòlic (exagerat, demostratiu d'entusiasme o burla) o líric (el to emotiu i subjectiu )

5. RECURSOS FORMALS: Com?
A l'hora d'analitzar els recursos expressius o retòrics és útil observar els següents plans o nivells (bàsicament del text poètic, encara que també el podem utilitzar per la resta de textos):

5.1. Nivell fònic: Com sona el text, ritmes accentuals, repeticions de fonemes, efectes rítmics i de sonoritat diversos.
5.2. Nivell lèxico-semàntic: Presència o absència de determinades categories gramaticals. Per exemple, ús abundant d"adjectius en la descripció.
Anàlisi dels camps semàntics presents.
Comentari i interpretació de les metàfores, comparacions i d'altres figures retòriques de tipus semàntic (que juguen, alteren o associen els significats de les paraules).
Determinar el registre o registres utilitzats (culte, col·loquial, etc.). Presència de dialectalismes, arcaismes, mots d'argot.
5.3. Nivell sintàctic: Ús de determinades estructures sintàctiques (frases complexes o simples).
Alteració d'estructures habituals (hipèrbaton, el·lipsi, etc). Repetició de les mateixes (paral·lelisme, anàfora). Abundància o absència de nexes (polisíndeton, asíndeton).
Tots aquests elements enumerats com a exemple s'han d'analitzar en relació amb el que s'està dient (el significat), i en un ordre donat pel tema o l'estructura del poema. No es tracta de fer un inventari de recursos o figures retòriques. És a dir quan observem un determinat recurs expressiu ens hem de preguntar amb quina finalitat l'utilitza l'autor, quin efecte produeix en nosaltres com a lectors i quina és la seua funció pel que fa al desenvolupament del tema.

6. CONCLUSIÓ (què?-com?)
És una síntesi final en la qual remarcarem tots els aspectes importants del text, centrant-nos en particular en establir una relació entre el significat literari (què?) i els recursos retòrics emprats (com?).
Podem enriquir aquesta visió global amb elements de l'obra, l'autor i el moviment literari que coneixem. Sempre que aquests ens ajudin a interpretar i comprendre millor el fragment que comentem.
Per últim, intentarem fer una interpretació global del text (no és convenient descobrir o fer massa explícita aquesta interpretació al començament del comentari: cal guardar-se les millors cartes per al final).Audacity Editor gratuït d'àudio digital multipistes, amb funcions d'enregistrament, reproducció, importació i exportació a diversos formats, efectes VST i analitzador de freqüències.

Descarrega aquí Audacity 1.2.6 en català per a windows
 • ** També hauràs de descarregar aquí el códec per poder desar els arxius d'àudio com a Mp3
  • Per desar l'arxiu fes "exportar a MP3" i selecciona una resolució entre 96 i 196kps
  • Per seleccionar la resolució fes clic a Edita/Preferències/Format d'arxius