Marià Manent
Carles Riba
J.V. Foix .
Salvador Espriu
Pere Quart